Who's Online

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Ulti Clocks content

ลิฟต์ DDSI แกลอรี่

Picture 134.jpg
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563

 

เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ อำนวยพรความสุขและความปรารถนาดี แก่ทุกๆ ท่าน ขอให้มีกำลังกาย กำลังใจ และสุขภาพที่แข็งแรง สติปัญญาผ่องใส มีศรัทธาและความสำนึก ในการประพฤติและดำรงตนในกรอบของความดีงาม ถูกต้อง และพอเหมาะพอควร มุ่งมั่นที่จะร่วมกันสร้างประโยชน์ ให้แก่ประเทศชาติและส่วนรวม

ในการทำงานใดๆ ก็ดี ย่อมต้องมีความผิดพลาด ความบกพร่องเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดา หากความบกพร่องนั้น นำไปสู่การเรียนรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่ผ่านมา ให้กลายเป็นบทเรียนแก่ตนเองผู้อื่นและส่วนรวม สิ่งนั้นจึงจะเรียกว่าเกิดการเรียนรู้หรือเกิดบทเรียน

ทั้งนี้ ประสบการณ์และสติปัญญา ตลอดจนความรู้ความสามารถที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องกำกับตนเอง ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือบกพร่องซ้ำอีก อันจะอำนวยให้บังเกิดผลในอนาคตที่เหมาะสมเหมาะควรนั้น คือการบังเกิดขึ้นของความเจริญและความเป็นมงคลอย่างแท้จริง

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ พร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จงปกป้องคุ้มครอง ให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญและความเป็นมงคล ตลอดพุทธศักราช 2563 นี้ และตลอดกาลทุกเมื่อไป

ด้วยเกล้าด้วยกะหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นายอภิรัตน์ วันแก้วและครอบครัว

 
Lift Controller Drive System

รับติดตั้งระบบตวบคุมไฟฟ้าลิฟท์โดยสาร - ลิฟท์บรรทุก

ด้วยระบบ Lift Controller Drive System Inverter  

Programmable Logic Control & Micro Processor Board & Board Logic ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ เป็นระบบ AC VVVF Drive Inverter ( Variable Voltage Variable Frequency)

ควบคุมการทำงาน Up - Down - Stop - Safety ขึ้น - ลง - จอด ความปลอดภัยตู้โดยสารลิฟต์รับรองความปลอดภัยตามระบบโครงสร้างมาตรฐานและรับประกันคุณภาพ Factory quality production & Safety


อ่านเพิ่มเติม...
 
กุมภาพันธุ์ 2562 โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งขนานเล็ก ซอยอารีย์ 1

กุมภาพันธุ์ 2562 เปลี่ยนระบบคอนโทรนลิฟต์ 7 ชั้น จำนวน 1เครื่อง อาคาร โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งขนานเล็กกรุงเทพ ซอยอารีย์ 1 เปลี่ยนระบบคอนโทรน เป็น Micro  Processor  Board ระบบขับเคลื่อนเกีตร์มอเตอร์ เป็นระบบ AC VVVF  Drive  Inverter (Alternating  Current  Variable  Voltage Variable Frequency)  บริษัท IBC เทคนิคอลเอลิเวเตอร์ จำกัด

อ่านเพิ่มเติม...
 
อาคารวัดเชิงเขา จังหวัดสระบุรี

อาคารวัด จังหวดสระบุรี มกราคม 2562 ลิฟต์ใหม่ 5 ชั้น ระบบคอนโทรน PLC MITSUBISHI PROGRAMMABLE CONTROL INVERTER YASKWA L1000 บริษัท THAIELEVATOR .CO .LTD

อ่านเพิ่มเติม...
 
ลิฟต์ขนของใหม่ 1 เครื่อง บริษัทเจริญภัณฑ์อินเตรอร์กรุ๊ป จำกัด

เดินระบบไฟฟ้าลิฟต์ขนของ 1 เครื่อง 3 ชั้น 18 - 29 ตุลาคม 2561 โรงงานบริษัทเจริญภัณฑ์อินเตอร์กุ๊ป จำกัด ดำเนินงานโดย บริษัท กู๊ดลิฟต์ เซอร์วิสจำกัด ระบบคอนโทรน Borad มอเตอร์สปีดตํ่ารอก HITACHI

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Joomla Templates by Joomlashack