Who's Online

เรามี 32 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Ulti Clocks content

ลิฟต์ DDSI แกลอรี่

door01.jpg
ปรับปรุงระบบคอนโทรนอาคารพิพิธภัณท์การปกครอง

ปรับปรุงเปลี่ยนระบบคอนโทรน Micro Processor Board ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ เป็นระบบ  AC VVVF Drive INVERTER YASKWA L1000  ลิฟต์โดยสารใหม่จำนวน 1 เครื่อง 4 ชั้น ขนาด 550 Kg 8  คน บริษัท Future Elevators Thailand Co.ltd.


 

ห้องเครื่อง Micro Processor Board ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ เป็นระบบ  AC VVVF Drive INVERTER YASKWA L1000พร้อมระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน เพื่อป้อนให้กับมอเตอร์ขับลิฟต์ ในกรณีที่ไฟฟ้าอาคารดับ ARD จะทำงานทันทีโดยอัตโนมัติ ไฟสำรองจากแบตเตอรี่จะถูกเปลี่ยนให้เป็นกระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมจ่ายให้แก่ มอเตอร์ขับลิฟต์ เพื่อขับลิฟต์ไปยังชั้นที่ใกล้ที่สุด และเปิดประตูโดยอัตโนมัติเพื่อให้ผู้โดยสารที่ติดค้างอยู่ภายในลิฟต์ออกจาก ลิฟต์โดยปลอดภัย


Car Lift & ระบบควบคุมจะปรับเวลาประตูเปิดและปิดการจอดของลิฟท์ Automatic Door Operating Time

ระบบควบคุมประตูเปิด - ปิด AC VVVF Drive INVERTER YASKWA

ระบบจอดชั้น  PUนับขึ้น  PDนับลง  DZจอบชั้น (DZจอดชั้น ARD)

Up - Down Final Limit Switch เป็นอุปกรณ์ ป้องกันลิฟต์วิ่งเลยชั้นบนสุดและล่างสุด


Speed Governor เป็นอุปกรณ์ป้องกันความเร็วเกินจากกำหนดที่ตั้งเอาไว้ หรือกรณีที่ลวดสริงขาด ตัว Safety Clamps จะเริ่มทำงานโดยที่หนีบตัวลิฟต์ให้ติดแน่นอยู่กับรางพร้อมทั้งตัดกระแสไฟฟ้า ระบบขับเคลือนลิฟต์จะหยุดทำงานทันที

ห้องโดยสารลิฟต์


ติดตั้งระบบโดยทีมช่างผู้ชำนาญงาน


 
Joomla Templates by Joomlashack