Who's Online

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Ulti Clocks content

ลิฟต์ DDSI แกลอรี่

rail02.jpg
ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่ ๒๕๖๔

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่
พุทธศักราช 2564 ความว่า

เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ทุกๆ ท่าน ให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ และความเป็นมงคล โดยทั่วกัน

คนไทยเรามีวัฒนธรรมอันแสดงถึงความดี ความงาม และความเจริญ เป็นพื้นฐานของชีวิตจิตใจอยู่

วัฒนธรรมทั้งนั้น เป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่ในขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรม ภาษา ศิลปะ วิทยาการต่างๆ และนิสัย จิตใจ ทำให้คนไทย ไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ ณ ที่ใด ก็เชื่อมโยงผูกพันกันได้อย่างใกล้ชิด

ในปีใหม่นี้ จึงขอให้คนไทยทุกคนได้พิจารณาให้เข้าใจถึงคุณค่าของความดี ความงาม และความเจริญทั้งปวง ความมั่นคง หนักแน่นในความถูกต้อง ด้วยเหตุผลและความจริง และช่วยกันสืบสาน รักษา ให้ดำรงอยู่ ไม่ขาดสาย และสร้างเสริม ต่อยอดให้รุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งๆ ขึ้น พร้อมทั้งตั้งตัว ตั้งใจ ให้มั่นคงแน่วแน่ ที่จะประพฤติตน ปฏิบัติงาน ให้ดี ให้ถูกต้อง ด้วยความมีสติ รู้ตัว และด้วยปัญญา รู้เหตุ รู้ผล

แม้ประเทศจะตกอยู่ในสภาวะที่ต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน ก็สามารถที่จะนำพาให้ผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปได้

ความรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือร่วมใจโดยพร้อมเพรียงกัน จะนำพาชาติบ้านเมืองให้บังเกิดความผาสุก มั่นคง และเจริญก้าวหน้าสืบต่อไป

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ พร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จงคุ้มครองรักษาทุกท่าน ให้มีกำลังกายแข็งแรง กำลังใจเข้มแข็ง กำลังปัญญาเฉียบคม สามารถนำพาตน นำพาส่วนรวม และประเทศชาติให้บรรลุถึงความสุข ความเจริญได้ โดยทั่วกัน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายอภิรตน์  วันแก้วและครอบครัว
 
Lift Controller Drive System

รับติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้าลิฟต์โดยสาร - ลิฟต์บรรทุก

ด้วยระบบ Lift Controller Drive System Inverter  

Programmable Logic Control & Micro Processor Board & Board Logic ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ เป็นระบบ AC VVVF Drive Inverter ( Variable Voltage Variable Frequency)

ควบคุมการทำงาน Up - Down - Stop - Safety ขึ้น - ลง - จอด ความปลอดภัยตู้โดยสารลิฟต์รับรองความปลอดภัยตามระบบโครงสร้างมาตรฐานและรับประกันคุณภาพ Factory quality production & Safety


 


อ่านเพิ่มเติม...
 
อาคาร 2 ช้น โรงงานอาฟเตอร์ยู Afer you 2 เครื่อง

พฤษภาคม 2563 อาคารโรงงาน After you 2 ชั้น 2 เครื่อง ประตูเปิด 2 ด้าน จ.สมุทรสาคร ลิฟต์โดยสารขนานบรรทุก 1600 kg 2 ชั้น Speed 1 M/S ระบบคอนโทรน Micro Processor Board ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์เกีตร์เลต AC  VVVF Drive Inverter(Alternating Current Variable Voltage Variable Frequency)  Automatic Rescue Device ระบบไฟฟ้าสำรองกรณีไฟฟ้าดับ UPS บริษัท IBC เทคนิคอลเอลิเวเตอร์ จำกัด

อ่านเพิ่มเติม...
 
มิตซูพระนคร สาขางามวงศ์วาน

เมษายน 2563 โชว์รูม มิตซูพระนคร สาขางามวงศ์วาน ลิฟต์ใหม่ 4 ชั้น 2 เครื่อง นํ้าหนักบรรทุก 3000 Kg ระบบคอนโทรน PLC MITSUBISHI PROGRAMMABLECONTROL INVERTER YASKWA L1000 ระบบขับเคลื่อนเกีตร์มอเตอร์ เป็นระบบ AC VVVF  Drive  Inverter (GearMotor Current Variable Voltage Variable Frequency)A R D (Automatic Rescue Device) ระบบไฟฟ้าสำรองในกรณีไฟฟ้าดับ

บริษัท สุริยะลิฟต์ & เครน


อ่านเพิ่มเติม...
 
อาคารแสงชัย กุมภาพันธุ์ ลิฟต์ไม่มีห้องเครื่อง

กุมภาพันธุ์ 2563 อาคารแสงชัย ลิฟต์ใหม่ 3 ชั้น ไม่มีห้องเครื่องลิฟต์ ระบบคอนโทรน PLC MITSUBISHI PROGRAMMABLECONTROL INVERTER YASKWA L1000 ระบบขับเคลื่อนเกีตร์มอเตอร์ เป็นระบบ AC VVVF  Drive  Inverter (GearMotor Current Variable Voltage Variable Frequency)A R D (Automatic Rescue Device) ระบบไฟฟ้าสำรองในกรณีไฟฟ้าดับ

บริษัท สุริยะลิฟต์&เครน

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Joomla Templates by Joomlashack